پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

اجاره بها آپارتمان

شروع پیش فروش واحد مسکونی در تهران با مجوز اتحادیه املاک

آغاز ثبت نام جهت پیش خرید آپارتمان طرح های ساخت 53 خانه جدید در زمین های کشاورزی غیرقابل کار به کمیته برنامه ریزی ارائه شده است. خانه های پیشنهادی در غرب جاده سمینگتون، در نزدیکی جنوب غربی مرکز شهر ملکشام…