پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

افزایش فروش واحد مسکونی در تهران

عوامل تاثیر گذار بر فروش واحد مسکونی در تهران چیست؟

توقع مشتری از مالکان هنگام خرید و پیش خرید آپارتمان در قلب ساخت و ساز، بخش املاک و مستغلات در ترکیه واقع شده است، به عنوان فشارسنج اقتصاد عمل می کند زیرا تغییرات قیمت ها بر تصمیم گیرندگان در سطح…