پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

پیش فروش واحد مسکونی در تهران با وام توسط کارگزاری ها

عمر مفید آپارتمان در مناطق مختلف در اینجا چیزی است که باید در مورد ساختار شرکت ها فهمید: در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که کدهای مالیاتی ساده تری دارند (که از لحاظ نظری هدف ماست) نرخ مالیات شرکت…