پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

سرمایه گذاری در بازار مسکن

برآورد هزینه های ساخت قبل از پیش فروش واحد مسکونی

جزئیات وضعیت ساختمان محل. جزئیات ساختمان یا واحد، از جمله آدرس، وضعیت. اغلب اجاره های تجاری «همانطور که هست» انجام می شود، به این معنا که مستأجر شرط را می پذیرد. مدت اجاره معمولاً در ماه بیان می شود. این…