پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

فروش آپارتمان زیر قیمت

پیش فروش واحدهای مسکونی پروژه برج مجلل در تهران

رشد عرضه و تقاضا در بازار املاک به طور خاص، به عنوان نسبت لیست های مسکونی فعال نسبت به تعداد فروش محاسبه می شود. این نسبت به صورت فصلی تنظیم می شود تا تغییرپذیری در طول سال حذف شود تا…