پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

پیش فروش واحد مسکونی در تهران زیر قیمت

سند مالکیت واحد مسکونی فروخته شده در تهران پس اتمام پروژه

شباهت متن قرارداد پروژه های پیش فروش چیتگر به پروژه ارتش دو عکس شخصی از هر یک از متقاضیان تابعیت، همسر و فرزندانش. یک کپی از عنوان مالکیت سند ارزیابی املاک. رسید پرداخت شده کل مبلغ پرداختی با مهر بانکی…