پیش فروش واحد مسکونی

پیش فروش واحد مسکونی و آپارتمانی در تهران بصورت آماده و پیش فروش

پیش فروش واحد مسکونی در تهران

دلایل غیر موجه جهت فسخ قرارداد پیش فروش واحد مسکونی

دلایل غیر موجه توضیح داده شده است اکثر موقعیت ها به عنوان دلایل قانونی برای شکستن اجاره نامه واجد شرایط نیستند. این شامل: شغل جدید : اگر به دلیل شغل جدید نیاز به جابجایی دارید، متأسفانه، این دلیل موجهی برای…